Elektriska enheter och instrument för motorer (647)