Motorer och blad för vindrutetorkare, vindrutespolare (114)