Sparex Group hämtar produkter från mer än 900 leverantörer i drygt 30 länder. Sparex ansvar består inte bara i att skydda och leda våra egna anställda, utan även i att hålla våra leverantörer (och våra leverantörers leverantörer) på samma höga nivå när det gäller att säkerställa en säker, laglig och hälsosam arbetsmiljö. Vi utbildar våra anställda i dessa viktiga förväntningar och alla leverantörer förväntas godta och följa vår uppförandekod för leverantörer. klicka här för att se vår uppförandekod för leverantörer.

Läs mer om hur Sparex ser till att dessa förväntningar uppfylls i hela leveranskedjan:

klicka här för att se vårt uttalande rörande Modern Slavery Act (lag om nutida former av slaveri)
klicka här för att se våra faktablad om slaveri och människohandel.

För att rapportera eventuella överträdelser av vår uppförandekod för leverantörer eller vårt uttalande om modernt slaveri (Modern Slavery Act), klicka här för att använda vårt säkra och konfidentiella rapporteringsverktyg.