Website Terms & Conditions of Use

1. Användarvillkor

Åtkomst till och användning av denna webbplats både inom Storbritannien och internationellt tillhandahålls av Sparex Limited enligt villkoren nedan. Dessa Villkor kan ändras från tid till annan utan föregående meddelande, så de bör kontrolleras regelbundet. Fortsatt användning av denna webbplats betraktas som godkännande av de uppdaterade eller ändrade villkoren.

2. Upphovsrätt

Alla upphovsrättigheter, varumärken, mönsterrättigheter, patent- och andra immateriella rättigheter i och på denna webbplats tillhör Sparex Limited eller dess licensgivare. Alla rättigheter reserverade. Återgivande av delar av eller allt innehåll på denna webbplats i någon som helst form är förbjudet annat än för personligt bruk eller endast för internt affärsbruk och får inte återkopieras eller delas med tredje part. Alla meddelanden om upphovsrätt i det ursprungliga materialet måste behållas. Denna webbplats får inte modifieras, demonteras, dekompileras eller baklängeskonstrueras på något som helst sätt för kommersiella ändamål. Tillståndet att återkopiera för personlig och intern affärsanvändning tillåter inte att material eller någon del av sådant material införlivas i någon som helst annan webbplats, elektroniskt hämtningssystem, publicering eller något annat arbete (oavsett om det är en papperskopia, elektroniskt eller på annat sätt). Sparex Limited ansvarar inte för eventuella filnerladdningar.

3. Friskrivning

Sparex Limited lämnar inga garantier, utfästelser eller åtaganden om:

(a) vad som helst av innehållet på denna webbplats (inklusive, utan begränsning, vad som helst rörande kvalitet, noggrannhet, fullständighet och/eller lämplighet för syftet med sådant innehåll). Denna information på denna webbplats utgör inte råd eller rekommendationer; eller

(b) allt innehåll på någon annan webbplats som hänvisas till eller nås via hypertextlänkar eller på annat sätt via denna webbplats (”tredje parts webbplats”). Sparex Limited ansvarar inte för skador, förluster (vare sig direkta, indirekta eller följdmässiga), kostnader, skulder, vinstförlust eller kostnader som härrör från användning av, tillgång till eller förlitande på den information som tillhandahålls av dess anställda, ombud eller underleverantörer i förhållande till, som finns i, eller är tillgänglig via deras webbplats. Sparex Limited varken stöder eller godkänner innehållet på tredje parts webbplats, och Sparex Limited har inte heller något ansvar i samband med någon av dem (inklusive, men inte begränsat till, ansvar till följd av anklagelser om att innehållet på någon tredje parts webbplats bryter mot lag eller någon persons rättigheter eller är obscent, ärekränkande eller upprörande). Sparex Limited garanterar inte att funktioner, material och information som finns på denna webbplats (och/eller har länk till denna webbplats) inte kan drabbas av avbrott eller är felfria, att defekter rättas till, eller att denna webbplats eller dess server är fri från virus och/eller buggar och annat av destruktiv karaktär. Webbplatsanvändaren ansvarar för att genomföra tillräckliga procedurer och viruskontroller (inklusive antiviruskontroller och andra säkerhetskontroller) för att uppfylla särskilda krav på noggrannhet och säkerhet för indata och utdata. Om inget annat anges är de delar som anges på denna webbplats Sparex-delar och inte tillverkade av tillverkaren av originalutrustningen. Originaltillverkares namn, artikelnummer och beskrivningar anges enbart för referensändamål och är inte avsedda att antyda att våra ersättningsdelar tillverkas av originaltillverkaren (OEM).

4. Allmänt

Om Sparex underlåter eller dröjer med att utöva eller verkställa någon rättighet i dessa villkor, innebär inte det att Sparex avstår från sin rätt att hävda denna rätt. Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med Englands och Wales lagar, och dessa ska ha exklusiv jurisdiktion över eventuella tvister.

Sekretessmeddelande

Personlig information om din identitet från beställningsformulär används för att skicka beställningar, ge information om vårt företag och visa erbjudanden för våra besökare. Informationen kan komma att överföras till våra återförsäljare eller andra affärspartners. Vi kommer inte att ge bort eller sälja din personliga information till något utomstående företag för användning inom marknadsföring eller direktförsäljning.

Vi upprätthåller sekretessen kring din personliga information. Den kommer bara att användas för att stödja din kundrelation med Sparex Limited, dess dotterbolag och dess affärspartners.